Procedura instalacyjna odgrywała kluczową rolę już w przypadku starszych urządzeń rejestrujących, przygotowywanych do prawidłowej pracy. I ta kwestia z pewnością nie uległa zmianie po pojawieniu się nowego systemu