Zarówno przedsiębiorcy, zajmujący się sprzedażą towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych, jak i właśnie odwiedzający ich nabywcy, z pewnością zgodzą się co do jednego: rzeczywistość zmierza w