Już za kilka miesięcy, a konkretnie na początku 2018 roku, dojdzie do dużych zmian w sposobie rejestrowania obrotu. Obecne urządzenia fiskalne, które służą przedsiębiorcom do prowadzenia ewidencji, zaczną