Za nowoczesnością technologii sprzedaży nierzadko idzie odpowiednio wysoka cena. Z kolei, obcięcie kosztów związanych z zakupem urządzenia fiskalnego często oznacza również cięcia w parametrach użytkowych czy oferowanych funkcjach.