Czy współczesne kasy fiskalne są kierowane głównie do mniejszych i funkcjonujących mobilnie działalności handlowych lub usługowych? Czy potrafią one sprostać wymaganiom stawianym przez większe przedsiębiorstwa? Czy są zdolne