Często w świadomości użytkowników różnych technologii funkcjonuje swoisty podział na funkcyjny i estetyczny wymiar produktu – na to, „co on może”, i na to, „jak on wygląda”. W