Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji i oświadczenie pracownika

Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji i oświadczenie pracownika
Kasa fiskalna Farex PRO 300

Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.  Pracodawca ma obowiązek przekazać, zarówno już pracującym, jak i nowozatrudnionym, wszystkie informacje dotyczące wystawiania paragonów, realizacji zwrotów, reklamacji itp. Jakie jeszcze i w jaki sposób? Wszystko w tekście poniżej.

Nowe obowiązki pracodawcy

Nowe Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie kas fiskalnych nałożyło na podatników nowe obowiązki. Wśród nich również ten o pobraniu od pracowników Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Zanim to jednak nastąpi, przedsiębiorca musi zapoznać osoby prowadzące u niego ewidencję z użyciem kasy rejestrującej z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych, drukowania raportów dobowych i miesięcznych ( o ile, to pracownicy mają je emitować). Kasjer musi także zostać zaznajomiony z konsekwencjami, jakie niesie ze sobą niewydanie dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, które ma zostać podpisane stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia .

Obowiązek przeszkolenia, poinformowania pracowników dotyczy wszystkich, bez względu na model obsługiwanej kasy, czy drukarki fiskalnej (z papierowymi kopiami paragonów, wersje ej oraz online).

Kiedy odebrać oświadczenie?

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących weszło w życie 29 kwietnia 2019, bez vacatio legis. Ustawodawca przewidział dosyć krótki czas, na pobranie oświadczeń od zatrudnionych przed tym terminem, bo tylko do końca maja 2019 roku. Pozostali pracownicy, muszą zapoznać się z zasadami ewidencjonowania i podpisać oświadczenia, zanim przytopią do pracy na stanowisku sprzedaży.

Odebrane przez podatnika oświadczenie powinno być przechowywane w jego dokumentacji księgowej.

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiedz nam, że nie jesteś robotem: *